Årsmötes protokoll

Protokoll från årsmötet och styrelsemötet finns nu på medlemssidorna