Nytt styrelsemöte protokoll finns på medlemssidorna