Vårträffen 2020 är flyttad till hösten

Årets vårträff och klubbens 25-års jubileumsfirande i Karlskrona blir en höstträff p.g.a. pandemin.

Träffen flyttad till 4-6 september, mer info på medlemssidorna.

Christer och Sirkka-Liisa står för arrangemanget.