Kallelse till årsmöte 27 maj finns nu på medlemssidorna! Medlemmar har även fått den via mejl, om inte kontakta ordförande.