2005 Vårträff Gävle

Inga bildtexter finns, någon som kommer ihåg och vill dela med sig?