2012 Höstträff Höga Kusten

Hotellet var Höga Kusten

Manne och Sören arrangerade