Ny medlemsmatrikel och deltagarlista till höstträffen på medlemssidorna